ZUS gotowy do zawieszania emerytur od października

Do północy w piątek pracownicy równocześnie pobierający emerytury mogą dostarczyć do ZUS dokumenty potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli tego nie zrobią, zakład zawiesi im wypłatę świadczenia.