Zobacz kiedy wykonawca odpowie za błędy projektanta

Zobacz kiedy wykonawca odpowie za błędy projektanta Wykonawca poniesie odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędu projektanta, jeśli wada projektu była ewidentna i łatwa do wykrycia.