Żłobek jest dochodowym interesem, ale duże są wymagania

Prowadzenie żłobka jest dochodowe tylko przy dużych osiedlach zamieszkałych przez młode rodziny. Nakłady inwestycyjne nie są wysokie, ale dużo jest starań i wymagań higienicznych.