Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce

W trudnych gospodarczo czasach, z jakimi od kilku lat mamy do czynienia, rola działu zarządzania zasobami ludzkimi ulega przedefiniowaniu. Osoby odpowiedzialne za HR mają większą niż w okresie prosperity szansę, by z dostawców usług stać się strategicznym partnerem zarządu, wspierającym go w złożonym procesie rozwoju biznesu.