Wyrok NSA to krok wstecz

Uznanie przez NSA za przychód pracownika nieskonkretyzowanych świadczeń na rzecz uprawnionego stanowi regres w liberalnym podejściu do świadczeń nieodpłatnych.