Wyniki obowiązkowych badań lekarskich pracowników nie dla pracodawców

Wyniki obowiązkowych badań lekarskich przeprowadzonych przez pracownika nie mogą zostać wydane pracodawcy – twierdzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Przepisy zezwalają jedynie na wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych danego pracownika do pracy na określonym stanowisku.