Wymiana silnika może być zaliczona do remontu

Remont środka trwałego przywraca jedynie jego pierwotną wartość użytkową. W związku z tym wydatki poniesione na zakup i montaż silnika należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów działalności operacyjnej w momencie ich poniesienia.