Wyłudzenia na polskim rynku kredytów

Po raz kolejny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska oraz Ernst & Young przeprowadziły badanie zjawiska wyłudzeń na rynku kredytów detalicznych w Polsce.