Wykup mieszkań w TBS już możliwy

Sejm jednogłośnie uchwalił w czwartek nowelizację ustaw umożliwiających wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS).