Wydajność rośnie, firmy liczą zyski

W pierwszym półroczu wydajność pracy w przedsiębiorstwach była o 4,7 proc. wyższa niż przed rokiem