Wycena spłaty zobowiązania w euro oraz wyliczenie różnic kursowych

Spółka ma zobowiązania z tytułu pożyczki w euro według kursu z dnia otrzymania 4,0682 zł. Dnia 3 czerwca 2011 r. następuje częściowa spłata w wysokości 87.500 euro, spłata następuje z konta walutowego, na którym są zgromadzone własne środki z prowadzonej działalności (z tytułu otrzymanych zapłat za świadczone usługi).