Więcej osób będzie mogło się ubiegać o wypłatę zaległych pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracownicy firmy, której upadłość ogłosił sąd państwa UE, zyskają prawo do ubiegania się o wypłatę zaległych pensji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Tak wynika z ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy