W Sejmie obywatelski projekt nowelizacji nt. 6-latków

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków, czyli „przywrócenie stanu sprzed reformy edukacji” oraz objęcie przedszkoli tak jak szkół subwencją oświatową, zakłada obywatelski projekt zmian w ustawie oświatowej, którym w czwartek zajmuje się Sejm.