W 2012 r. ma wzrosnąć podatek od ciężarówek

Co najmniej o 11,29 proc. mają wzrosnąć w przyszłym roku stawki podatku od środków transportowych, m.in. samochodów ciężarowych oraz autobusów – wynika z projektu obwieszenia ministra finansów, zamieszczonego na stronie internetowej resortu.