Urzędy będą musiały zapewnić możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Administracja publiczna będzie musiała zapewnić niepełnosprawnym petentom możliwość skorzystania z usług tłumaczy języka migowego. Tak wynika z ustawy z 28 lipca 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, którą uchwalił Sejm.