Umowa zlecenia dla absolwenta może być korzystna

Co roku na rynek pracy wchodzi prawie pół miliona absolwentów. To prawie dwa razy więcej niż 10 lat temu. Niestety, 13% z nich ma problem ze znalezieniem pracy. Co ciekawe, mediana wynagrodzeń absolwentek z rocznika 2010 wynosiła 2200 zł brutto, a absolwentów 2750 zł brutto.