Uboat Line uruchamia międzynarodowe call center

Spółka Uboat Line, która niebawem zadebiutuje na rynku NewConnect, w
najbliższym czasie planuje uruchomić międzynarodowe call center w Gliwicach.
Zajmie się ono obsługą klientów z całej Europy, pod kątem usług dla firm
transportowych, korzystających z transportu intermodalnego jak
również
wyszukiwania nowych klientów w Polsce i w Europie. Firma szacuje, że dzięki temu
jej przychody, w ciągu najbiższych kilkunastu miesięcy, wzrosną o 40%.

Nasz nowy projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu coraz większej ilości firm
z sektora transportowego, które poszukują platformy biznesowej umożliwiającej
szybki dostęp do tanich usług m.in. z zakresu transportu intermodalnego. Rozwojowi
tego rodzaju usług w Polsce sprzyja położenie naszego kraju, który znajduje się na
skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych prowadzących ze wschodu na zachód Europy
oraz z północy na południe naszego kontynentu. Kolejny czynnik ułatwiający rozwój
naszej działalności na terenie Polski stanowi rozbudowa sieci terminali przeładunkowych.
Oczywiście nie mamy zamiaru ograniczać naszej działalności jedynie do terenu Polski
– mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line S.A. – Nasze główne zadanie na
najbliższe kilkanaście miesięcy stanowi dalszy rozwój działalności operacyjnej na terenie
Europy. Mam na myśli m.in. Niemcy, Wielką Brytanię, Szewcję, Rosję oraz Czechy.
Między innymi z tego powodu uruchamiamy call centre, aby łatwiej pozyskiwać nowych
klientów z terenów tych państw.

Szczególnie istotny obszar dla dalszego rozwoju Uboat Line stanowią Niemcy – kraj,
który posiada największą gospodarkę w całej UE, gdzie dynamicznie rozwija się
transport intermodalny. Z tego powodu w tym roku spółka uruchomiła podmiot zależny
w Hamburgu. Równocześnie następuje dalszy rozwój sieci przedstawicielstw na terenie
Polski. W 2011 roku tego rodzaju placówki zostały uruchomione w Gliwicach oraz
Bielsku Białej. Wiele wskazuje, że niebawem pojawią się kolejne placówki. W ten sposób
spółka tworzy kilka niezależnych platform biznesowych, aby maksymalnie uniezależnić
się od potencjalnego ryzyka wahań koniunktury w obrębie branży transportowej.

Uboat Line powstał w 2008 roku. Działalność firmy skoncentrowana jest na
wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach
morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, jak i Adriatyku. Oferta spółki,
obejmuje zarówno promy dla ciężarówek, jak również tanie bilety promowe na rejsy
pasażerskie. Za pośrednictwem Uboat Line klienci mogą zarezerwować m.in. miejsca
na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów. Spółka jest
liderem w obrębie tego rynku. Jej specjalność stanowią tanie przeprawy promowe osób,
samochodów ciężarowych (6,5 – 18m), jak i towarów niebezpiecznych.
/ badog pr