Ubezpieczyciele pokryją straty w Oslo, choć nie muszą

Norweskie towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowały się pokryć straty powstałe w wyniku zamachu bombowego na budynek rządowy w Oslo 22 lipca, pomimo że w umowach istnieje klauzula dotycząca odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku zamachów terrorystycznych.