Sześciolatki do szkół obowiązkowo od 2013 r.

Wszystkie sześciolatki pójdą do szkoły dopiero od września 2013 r. – taka propozycja zmiany przepisów zostanie przedstawiona przez resort edukacji nowemu parlamentowi. Oznacza to przesunięcie o rok wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.