Sytuacja na rynku mieszkaniowym w II kwartale 2011

W drugim kwartale 2011 r. miały miejsce procesy kształtowania się nowej ścieżki równowagi długookresowej na rynkach mieszkaniowych największych miast, zakłócane oddziaływaniem czynników krótkookresowych.?