Strefy płatnego parkowania: kierowca musi wiedzieć, czy zapłaci za postój

Mapa strefy płatnego parkowania powinna być wyraźna, tak żeby użytkownicy dróg publicznych mogli w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzić, czy mają obowiązek uiścić opłatę za parkowanie.