Stop dyskryminacji startujących przedsiębiorców przez ZUS!

Przeszło co drugi polski przedsiębiorca z sektora MŚP twierdzi, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest bardzo utrudnione. Zdaniem 79% największą barierą są przepisy prawne, w tym zwłaszcza wysokość stawki ubezpieczenia społecznego (67%) -  wynika z badania „Problemy polskich przedsiębiorców” przeprowadzonego przez TNS OBOB na zlecenie firmy pkt.pl i Polski Przedsiębiorczej, partnera badania.