Starosta podpisze umowę o opiekę nad dziećmi

Osoba prowadząca placówkę rodzinną będzie miała siedem dni na złożenie wniosku o przekształcenie w rodzinny dom dziecka.