Sprostowanie musi być w wydaniu papierowym i internetowym gazety

Zamieszczenie przeprosin w wydaniu papierowym gazety nie wystarczy, jeżeli artykuł ukazał się także w internecie. Poszkodowany jego treścią może domagać się, aby jego dobra osobiste były chronione także w sieci.