Sprawdź, jakie usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia z VAT

Podatnik jako organizator kształcenia ustawicznego, prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego, zgłoszoną do ewidencji placówek niepublicznych w Wydziale Edukacji przy Urzędzie Miasta. Czy na podstawie ustawy o VAT wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od VAT?