Solska: Kurczy się klasa średnia

W minionym roku rodziny najbardziej zamożne stały się jeszcze zamożniejsze