Scrum eliminuje słabości tradycyjnych metod wytwarzania IT

Jak wygląda lista 6 słabości tradycyjnych modeli współpracy klientów i dostawców IT w zakresie wytwarzania oprogramowania? Pentacomp, jako alternatywę wskazuje jedną ze zwinnych (agile) metod: Scrum, która pozwala znacznie ograniczać ryzyko wprowadzania nowych produktów, szybciej przynosi oczekiwane korzyści biznesowe i zmniejsza budżety projektów. 
Spółka informatyczna Pentacomp, która od kilku lat z powodzeniem wdraża metodę Scrum w ramach swojego procesu wytwórczego opracowała listę sześciu, największych w jej ocenie, słabości tradycyjnych metod realizacji projektów IT – w szczególności powszechnie znanego i stosowanego modelu kaskadowego (ang. waterfall model), który opiera się na występujących kolejno po sobie etapach: analizy wymagań, szczegółowego projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oraz na kontraktach zamkniętych próbujących definiować na początku „ostateczny” kształt realizowanego rozwiązania.

Bardzo często się zdarza, że wymagana funkcjonalność określona na etapie żmudnych analiz później, w trakcie implementacji lub wręcz na etapie testów akceptacyjnych, diametralnie się zmienia. Dopiero realne zetknięcie się klienta z produktem (działającym systemem) pozwala ocenić jego dopasowanie do danych warunków i wymagań biznesowych.