Rynek wewnętrzny Unii – czy polska prezydencja coś zmieni?

Wspólny Rynek Unii Europejskiej, a w szczególności rynek wewnętrzny, jest obszarem o prawdopodobnie największych sukcesach integracyjnych w powojennej historii współpracy państw starego kontynentu. Spowodował on z jednej strony zwiększenie konkurencji przedsiębiorstw, z drugiej ich dostęp do nowych odbiorców.