Rynek obrotu wierzytelnościami szybko rośnie

Według prognoz, wartość rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce wynosi obecnie 10 mld. zł rocznie. Mija 10 lat od powstania w Polsce profesjonalnego rynku obrotu wierzytelnościami, swoje dziesięciolecie obchodzi także spółka Kredyt Inkaso. Z tej okazji w Warszawie odbyła się debata poświęcona podsumowaniu wydarzeń na rynku oraz omówieniu prognoz jego dalszego rozwoju.