Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany