Recepta na bezrobocie – zmiany systemowe

Bezrobocie we wrześniu wzrosło o 0,1%. Dla nikogo nie było to zaskoczeniem – większość ekspertów przewidywała, że po wakacjach zwiększy się liczba bezrobotnych z uwagi na zakończenie prac sezonowych w rolnictwie, turystyce i budownictwie.