Raport OECD: bez innowacji zostaną nam tylko montownie

Nasze przedsiębiorstwa nie inwestują w badania i rozwój. Zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród blisko 40 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. To wyniki najnowszego raportu OECD.