Raport Integral Collections: firmy MSP zadowolone z usług firm windykacyjnych

Ankietowani przedsiębiorcy pozytywnie ocenili skuteczność i profesjonalizm firm windykacyjnych. Główną barierą blokującą rozpoczęcie współpracy z windykatorem pozostaje obawa przed bezpowrotną utratą klienta. Badane firmy wolą czekać na pieniądze niż rozpocząć proces  odzyskiwania należnych kwot. Dla  43% firm 30 dniowe opóźnienie w  płatności nie jest traktowane jako istotny sygnał do działania.