Rachunki zbiorcze – rząd przyjął projekt

Wprowadzenie rachunków zbiorczych do polskiego prawa otworzy rynek na
nowych inwestorów, ułatwi inwestowanie i zwiększy napływ kapitału do
Polski. Ma to umożliwić przyjęty w czwartek przez rząd projekt noweli
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.