Przedsiębiorcy mają uwagi do świadectwa pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczący szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania, a także prostowania nie jest korzystny dla przedsiębiorców – uważa PKPP Lewiatan.