Przedsiębiorca nie zawsze musi opłacać składkę zdrowotną

Przedsiębiorca i osoby współpracujące z nimi podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od tej zasady są jednak wyjątki. W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą zostać zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej.