Program sportowo rekreacyjny dla pracowników – czy można skorzystać ze zwolnienia od podatku

Pracodawca zorganizował dla swoich pracowników sfinansowany ze środków ZFŚS program sportowo-rekreacyjny. Pracownik zamierzający skorzystać z takiego świadczenia będzie miał taką możliwość po uprzednim zgłoszeniu tego pracodawcy i otrzymaniu imiennej karty. Sprawdźmy, czy tego rodzaju świadczenie będzie wolne od podatku.