Produkcja energii wzrośnie o 36,3 proc. do 2030 r.

Produkcja energii elektrycznej netto wzrośnie do 2030 r. do 193,3 TWh wobec 141,9 TWh w 2010 r., co oznacza wzrost o 36,3 proc. – wynika z raportu przygotowanego przez Agencję Rynku Energii na zamówienie ministerstwa gospodarki.

Posted in Bez kategorii