Premia wypłacona pracownikowi w towarach jest opodatkowana VAT

Wypłata pracownikom dodatku do wynagrodzenia w postaci produkowanych przez firmę towarów podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy oraz VAT.