Pracujący emeryt może ponownie przeliczyć emeryturę

Emeryt, któremu od 1 października 2011 r. ZUS zawiesił wypłatę emerytury
w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach tego samego stosunku
pracy, w jakim pozostawał przed przejściem na emeryturę, będzie mógł
złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia.