Polska już przewodniczy Radzie UE

W piątek 1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wśród państw członkowskich, które w 2004 roku przystąpiły do UE, Polska jest czwartym krajem – po Słowenii, Czechach i Węgrzech – sprawującym prezydencję.