Podatnicy skarżą się na Norwegię

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią daje prawo do opodatkowania wynagrodzenia za pracę obu państwom.