Pietraszkiewicz: Małe przedsięborstwa mają trudny dostęp do finansowania

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy to segment, który ma najtrudniejszy dostęp do finansowania – mówi Henryk Pietraszkiewicz, prezes FM Banku.