Patent europejski może być niekorzystny dla polskich firm

Brak tłumaczenia na języki narodowe, rozstrzyganie sporów po angielsku, francusku lub niemiecku, a także wysokie koszty postępowania