Papierosy bez straszenia: nie będzie czarno-białych opakowań i drastycznych zdjęć

Parlament Europejski odrzucił poprawki do dyrektywy o wyrobach tytoniowych. Zakładały one wprowadzenie jednakowych opakowań dla wszystkich papierosów oraz umieszczenie na nich dużych graficznych ostrzeżeń zdrowotnych.