Opłaty za przedszkola publiczne ustalają gminy

Wysokość opłat za przedszkola publiczne ustalają gminy, mogą one je różnicować, a nawet nie pobierać ich w ogóle. Przedszkole publiczne zapewni bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.