Opłaty skarbowe można zaliczyć do kosztów firmy

Do licznych obciążeń fiskalnych przedsiębiorcy można zaliczyć opłatę skarbową. Jest ona pobierana przy dokonywaniu czynności urzędowych, wydawaniu zaświadczeń oraz zezwoleń. Co prawda można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jednak mnogość sytuacji, w których jest pobierana, z pewnością nie wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości.