OECD: Polska „średniakiem” w dziedzinie wydatków na edukację

Polska nie odbiega od innych państw członkowskich OECD pod względem części swojego PKB przeznaczanego na oświatę – głosi wrześniowy raport tej międzynarodowej organizacji. Zarobki polskich nauczycieli, choć nieco wzrosły, są na tle Europy wciąż bardzo niskie.