Obowiązuje już ustawa o efektywności energetycznej

Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określa ustawa o efektywności energetycznej, która właśnie weszła w życie.