Nowelizacja ustawy śmieciowej do kosza?

1 lipca 2011 roku została ogłoszona nowelizacja ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w kręgach podmiotów zainteresowanych wzbudziła wiele kontrowersji.